کاربر گرامی خوش آمديد.
لیست کالاهای هر گروه
نام کالا: مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
توضیحات: گمشده‌ای از هنر و معماری صفویه: مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی: طرح بازسازی سر در عالیقاپو و احیای تزیینات آن
قیمت: 10000
اضافه به سبد خرید
نام کالا: مجموعه مبانی،ضوابط و دستورالعملهای اموال منقول فرهنگی تاریخی
توضیحات: مؤلفان: فخری‌السادات دست‌سری، ام‌البنین نعمت‌گرگانی
قیمت: 10000
اضافه به سبد خرید
نام کالا: مدارس آینده: روانشناسی معماری در طراحی
توضیحات: کتاب “مدارس آینده” که در سال ۲۰۱۵ توسط مجموعه‌ای از صاحب نظران حوزه طراحی فضاهای آموزشی تألیف شده است، تلاش دارد تا علاوه بر تشریح ردّ پاهای گذشته، به بررسی وضعیت موجود در نحوه تغییر و تطوّر فضاهای آموزشی و پیوند آن با آینده را از طریق بررسی راه حل‌های منتج از اصول دانش روان‌شناسی محیطی برای ایجاد امکان تصور از آینده‌ی طراحی چنین فضاهایی فراهم سازد.
قیمت: 570000
اضافه به سبد خرید
نام کالا: معماری میان‌افزا: طراحی و مقررات
توضیحات: کتاب حاضر که یکی از جامع‌ترین کتاب‌ها در تبیین نحوه حضور و شکل‌گیری کاربری جدید در کالبد معماری یا شهری متعلق به گذشته است، به‌عنوان یکی از منابع قابل‌توجه در ادبیات پژوهش حوزه‌های مذکور شناخته می‌شود
قیمت: 600000
اضافه به سبد خرید
نام گروه
کتاب