خـدمـات موسـسـه فـن آوران اريـش

خدمات موسـسـه فن آوران اريش به شرح زير مي باشد:

انجام مطالعات شناسایی و ساماندهی اموال فرهنگی هنری

طراحی و ساخت ویترین

مرمت اموال

طراحی و ساخت مخازن نگهداری آثار موزه­ ای

عرضه مواد و وسایل حفاظت و مرمت آثار

تجهیزات تخصصی کنترل و اندازه­ گیری شرایط محیطی

تابلو های اطلاع­ رسانی محیطی

نورپردازی تخصصی