همایشها و نمایشگاه ها

موسسه فناوران اریش همه ساله حضوري فعال در نمايشگاه‌هاي تخصصي دارد. افزون بر ایـن‌ها، همايش‌هـايي نـيز در ابعاد مختلف برگزار مي‌كند تا از يك سو آخرين دستاوردهاي خود را به معرض نمايش گذارد و از سوي ديگر، با مشتريان و همكاران گذشته‌ي خود ديدار تازه كند.


برگزاری همایش بررسی و ارائه راه حل جهت رفع مشکلات فعلی سیستم دوربین های مدار بسته


ادامه مطلب ...


برگزاری همایش معرفی برنامه جامع اموال منقول فرهنگی تاریخی کشور


ادامه مطلب ...